Gala festivalului cind am acordat un premiu

festivalul Concurs de interpretare Valeria Peter Predescu ediția 2023, Cleopatra Lorințiu membră în juriu acordă un premiu pe scenă unei interprete.