Confluente

Identități- o selecţie de emisiuni realizate de Cleopatra Lorințiu în perioada 2011-2015 pentru redacția Alte minorități din TVR –

1-2.Alteritate. Revista Secolul 21. O întîlnire cu Alina Ledeanu, directorul revistei. o evocare Ştefan Augustin Doinaş.

24 iunie 2015, TVR2 in emisiunea Identităţi .

 

Captură ecran (50)
Jean Chrissoveloni şi Cleopatra Lorinţiu, în timpul filmărilor pentru documentarul „Destinul familiei Chrissoveloni” aprilie 2015 ,strada Lipscani, Bucureşti.

Destinul Familiei Chrissoveloni, ( Partea 2, difuzat la TVR  29 aprilie 2015 TVR2)

 3-4.Destinul Familiei Chrissoveloni (partea 1)  de Cleopatra Lorinţiu.Cu participarea domnului Jean Chrissoveloni.23 martie 2015 TVR2 în emisiunea Identităţi, Cultura minorităţilor.

5.Pe urmele grecilor prahoveni, la vremea macilor în floare .

Călătorind în trecut, parcă timpul se comprimă. Faptele, întinse adeseori pe sute de ani, se condensează.Nume şi întîmplări se adaugă, şi din noianul de realitate rămân parcă nişte unde energetice. Cam aşa se întâmplă şi cu vieţile noastre. Apoi vine rândul istoricilor, al istoriografilor, al povestitorilor, amintitorilor, scriitorilor să extragă sensuri, enunţuri de fapte şi serii de date, esenţe. 

Viaţa şi faptele grecilor ajunşi pe meleagurile prahovenilor ar avea nevoie de multe desluşiri şi de multe poveşti. Aceasta e doar una din ele iar noi ne-am oprit de astă dată prin câteva locuri ,ca într-un pelerinaj. A fost unul de vară, însemnat de mierosul ierbii şi de macii roşii care stropeau cu foc peisajul. Şi a început cu o carte, publicată prin grija şi generozitatea Comunităţii Elene. Drumul prahovean, noi l-am parcurs însoţiţi de autor, profesorul de istorie Constantin Petrescu Redi care a adunat ani de zile fişe de date şi informaţii încercând o sistematizare.”

5 ianuarie 2015, ora 14,30 TVR2

imaginea: Viorel Nicolau.Cu participarea prof. C.Petrescu Redi şi imagini de arhivă cu prinţesa  Alexandra Caragea .Prinţesa Alexandra Caragea(Tanda Caragea ) şi Cleopatra Lorinţiu 1996

6.Bucureştiul grecesc .

Invitat :istoric Georgeta Filitti.20 0ctombrie 2014 TVR2

la filmare hanul lui manuc
Filmare la Hanul lui Manuc.2014

Bucureştiul a fost pentru greci o destinaţie importantă, râvnită, destinaţia unor posibile căi de afirmare. Iar mărturiile care atestă rolul lor în viaţa politcă, socială şi culturală a urbei, de la cele 2000 de manuscrise greceşti adăpostite de Biblioteca Academiei până la semnele vizibile din oraş biserici, aşezăminte de binefacere, imobile şi palate dăinuie în oraş sau în memoria lui colectivă, afectivă. Albumul datorat redutabilului istoric Georgeta Filitti este o adevărată incursiune prin această lume fascinantă, în care români şi greci au scris împreună pagini memorabile de istorie

bucuresti.coperta

5 ianuarie 2015 , TVR2

7. Bistriţa,Poarta Transilvaniei .Bistriţa, oraş multietnic. O incursiunea în specificul acestui burg, o privire aparte acordată comunităţii evreieşti din oraş. Comemorări dureroase. 21 ianuarie 2015 ,TVR2Bistrita Cleopatra Lorintiu prezentand Poarta Transilvaniei

8.Tragicul nostru Ulisefundoianu

 O rememorare, fie ea și sumară sau subiectivă, a vieții si operei scriitorului B.Fundoianu alias Benjamin Fondane( 1989,Iași-1944,Aushwitz),critic,poet și filozof franco-român de etnie evreiască,este înainte de toate, o datorie de memorie. Emisiunea „Tragicul nostru Ulise”( B.Fundoianu-Benjamin Fondane) ” este punctată de observațiile pertinente ale criticului literar MirceaMartin . Ochiul camerei ne plaseaza în locurile pariziene unde a trăit și creat poetul , în rue de Saint-Peres, rue Monge,rue Jacob și rue Rollin, ajungând până la Drancy, localitatea care reprezenta lagarul de triere a miilor de nevinovați trimiși spre abatoarele morții . Fragmente de reflecții, emoții, imagini și frânturi de poeme,contureaza o rememorare așezată sub semnul nevoii imperioase de neuitare.documentar, prezentat în seria Identități, premiera difuzată în 8 februarie 2012 , TVRCultural,ora 16,45durata 30 min,producători I.Ciobanu și I.Costache, imaginea Andrei Coruț,montajul Alin CaraviaTragicul nostru Ulise. Benjamin Fondane https://www.youtube.com/watch?v=d4H4xdqjZIw

Nicolae_Luca_Cleopatra_Lorintiu_Thea_Luca2011
La decernarea premiului pentru ” Tragicul nostru Ulise. B. Fondane” Nicolae Luca fondatorul festivalului de film documentar şi Cleopatra Lorinţiu

Film distins cu Premiu pentru portret cinematografic la Festivalul International de film documentar Dokument Art editia XVIPitesti 29 septembrie 2012

 9-10.Educaţia, o vocaţie (partea I si partea a doua). cu participarea prof. Ervin Yussein, International School Bucharest, director Reza Karaghâz şi Yilman Ramazan,Preşedintele Senatului Universităţii Lumina, Ragâp Gurckel .

Educaţia o vocaţie,II

Invitat prof.univ. dr. Vasile Burtea Contribuțiile prof.univ. dr Vasile Burtea la cunoașterea sociologică a minorității rome sunt remarcabile. Sociolog, economist, universitar, el s-a remarcat prin capacitatea de nuanțare a asistenței sociale a grupurilor defavorizate sau cu risc de discriminare. Protagonistul acestui documentar aruncă azi o lumină suplimentară asupra unor teme controversate și face o pledoarie tulburătoare despre demnitatea asumării apartenenței etnice și pentru șansele acordate unei reale integrări a populației rome. „Dincolo de litera cursului, dincolo de competenta carieră profesională, dincolo de imaginea creată de ziare reviste și televiziuni , ce ne învață de fapt protagonistul acestei scurte pelicule? Că demnitatea este o valoare constantă, că explicând și afirmându-ți diferența nu refuzi integrarea ci poți să te subsumezi unui ideal , să fii parte constantă din el .Că diversitatea este îmbogățire de fapt și că acceptând-o vom fi noi înșiși mai bogați, mai interesanți, mai plini de viață la urma urmelor.„ difuzare în emisiunea Identități, 2 mai 2012 TVR Cultural,3 mai,4 mai 2012.

12.Puterea dialogului sau ”Perle de înțelepciune” de Fethullah Gulen (2011)fethullah_gullen_perle_de_intelepciune

Exista idei care pot declanșa solidarități, uneori atemporale și dincolo de frontierele spațiului geografic . Care pot declanșa atitudini fata de viață, ce pot fi solul germinativ, aproape miraculos al binelui. Într-o lume a contradicțiior în care prea adeseori domnește confuzia în aprecierea valorilor reale, iată că opera unui gânditor, filozof, scriitor ca Fetullah Gulen ajunge sa fie o sursă inspiratoare.El este un artizan al dialogului interreligios ,al spiritului de toleranța și înțelegere iar opera sa ajunge să fie catalizator de realitate. Inclusiv în rândul celor care prin voia sorții trăiesc astazi pe meleaguri românești. Firul de legatură dintre acești reprezentanți ai comunitătii turcilor din România este încrederea în educație, ca singur mijloc de a lumina masele, comunitațile.În acest sens este evocată personalitatea scriitorului, filozofului și gânditorului Fethullah Gulen, recunoscut în Turcia dar și în lumea întreagă drept un apărător fervent al ideii de toleranță și înțelegere .Autor a numeroase cărti supranumite << Perle de înțelepciune >> publicate și in traducere românească, Gulen crede că drumul spre dreptate este deschis tuturor dar că accesul la acest drum ține de o educație adecvată universală.El a încurajat întotdeauna liderii comunităților și oamenii de afaceri, să sprijine educația, dialogul intercultural, știința și promovarea valorilor umaniste.O abordare pașnică a vieții,o combatere a terorismului și exceselor războinice, o necesitate de a-l cunoaște pe celălalt chiar dacă celălalt este diferit,toate acestea fac din Fethullah Gulen un important punct de legatură în comunicarea religioasă, prin depășirea unui anume reducționism .Principala idee a acestui documentar este cea legată de concentrarea eforturilor din comunitatea turcă pentru stabilirea unui dialog între oameni care au diferite ideologii, culturi și religii.O aură umanistă inspiratoare însoțeste litera scrisă de acest gânditor ; participă la documentar sociologul turc Ahmet Ecirli, președinte al Fundației Tuna din România, Omer Susli, Mustafa Erdogan(oamnei de afaceri din București) prof.univ.Emilian Dobrescu, dr. cercetator Codrin Scutaru de la Institutul pentru Calitatea vietii de pe lângă Academia Română.

13.In amintirea lui Manole Filitti. Evocare realizată cu parrticiparea soţiei sale, dr.în istorie Georgeta Filitti şi Alexandru paleologu(arhiva).17 martie 2014, 4 august 2014.cleopatra lorintiu si manole filitti in palatul cantacuzino https://www.youtube.com/watch?v=zC0fjcJFoN4

În amintirea lui Manole Filitti

 

14. Chemarea muezinului.O incursiune în fascinanta lume dobrogeană. Prin moscheile din Constanţa şi Mangalia. imaginea Geo Tuică. Film distins cu Placheta de onoare la  Conferinţa internaţională UNESCO Golesti 2014,” Tinerii şi muzeele”la goleşti.

http://www.tvrplus.ro/editie-cultura-minoritatilor-252057

Emisiuni realizate și difuzate în perioada 2008-2010 în cadrul emisiunii Semne TVR1 producător Dan Micu Ciclul de documentare tv Luminile Islamuluiadel_murad

1.Şiiţi şi suniţi.Fraţii duşmani? (reportaj documentar despre diferenţele din Islam) ” Toate principiile propovăduite de Islam ca religie a toleranţei sunt în slujba omului ca acesta sa fie integru, pentru binele său şi al seamănului sau.Religia islamică la fel ca si crestinismul, iudaismul sau budhismul este o religie a înţelepciunii,a toleranţei , a dialogului, şi nu a violenţei ” afirma in interviul acordat E.S.Adel Murad, ambasadorul Irakului in Romania. ( în acest post diplomatic până în iunie 2010).Şiism şi sunism sunt cele două ramuri ale Islamului. Dacă suniţii sunt majoritari, reprezentând cam peste 80 procente dintre musulmani , şiiţii rămân o forţă importantă pe scena internaţională. E firesc să ne întrebăm care sunt diferenţele doctrinale dintre cele două curente. Care este raportul de forţe dintre acestea ? Şi totfiresc e să ne întrebăm dacă aceste conflicte care agită Orientul Apropiat pot fi analizate prin prisma acestei diferenţe religioase. În sprijinul clarificarii acestor întebări vin intervenţiile prof.univ .dr George Grigore, Centrul de Studii Arabe din Bucureşti , ale Excelenţei Sale Adel Murad, Ambasadorul Irakului în Romania; Abu Ola de la Fundatia Taiba din Bucuresti,durata 25 minute, noiembrie 2007

2.Convieţuirea cu Islamulmoschea-esmahan-sultan-mangalia_cleopatra_lorintiu Marile dezbateri internaţionale, aşa zisul şoc al civilizaţiilor, confruntarea religiilor, ne îndreptăţesc astăzi să observăm cu atenţie fenomenul islamic.Intr-o lume a globalizării a mileniului trei, în care credinţa are un rol deosebit de nuantat,( cu frecvente implicatii în planul politicii) iată că islamul devine una din religiile europenilor, cei care aparţin acestei religii fiind reprezentaţi mai ales în Franţa, Germania, Marea Britanie unele din ţările nordice. Întrebările care se pun sunt fireşti şi multiple: este compatibil acest islam cu celelalte religii ? Cei care au această credinţă sunt într-un proces lent sau subteran de islamizare, de diseminare a propropriei credinţe, de influenţare a celorlalţi sau nu?Avem de a face cu diferite moduri de a practica şi de a-şi asuma islamul? În ce măsură putem vorbi despre un islam acordabil cu societatea europeană şi cu unul percutant, de natură să adâncească dezacordurile sociale?” Istoria Franţei, după Revoluţia Franceză ,s-a înscris într-o laicizare,un secularism care au permis existenta conceptului de „să trăim împreună” . In aşa fel încât să se permită persoanelor de culturi diferite, de limbi diferite şi de religii diferite un” modus vivendi”, o manieră,o regulă comună de aplicare a laicităţii.Laicitatea e o noţiune evolutivă.Ea se înscrie într-o dinamicăevoluează în funcţie de epocă, de mentalitatea oamenilor,cu o grilă, evident, o lectură de bază.Azi, în Franţa, descoperim că nu se poate gestiona o complexitate de probleme care ar fi trebuit gestionatede-a lungul timpului. Iată problema fundamentală care se pune. Nu s-a permis musulmanilor să îşi asume alteritatea lor să îşi construiască o identitate în armonie.Dar,încă odată , această reintoarcere la origini priveşte lumea întreagă.Pentru că fenomenul de mondializare a venit de asemenea să accentueze acest curent. Încă odată lucrurile trebuie abordate cu înţelepciune şi mai ales plecând de la cunoaşterea realităţilor.” afirma cercetatorul Hichem ben Yaiche .(IRIS Paris)reportaj documentar despre Islamul din Europa de azi şi exemplul contemporan al Franţei, cu participarea: CHEMS Eddine Hafiz delegat General al Consiliului Cultului Musulman din Franta, Hichem ben Yaiche, cercetator,analist politic IRIS ParisDr.Ronald Hatto, Sciences Politiques Paris,Radwan Kadhanoun, journalist,Bucuresti;( in emisiunea SEMNE TVR februarie 2008.)

3.Sufism, poezie şi vocaţie mistică,un documentar despre poetica lui Jalaudin Rumi si dervisii rotitori;Rumi Poetul Rumi* (1207 – 1273) a promovat un sistem mistic care a atras multi adepti, atat prin natura invataturilor, cat si prin caracterul sau umanist, tolerant fata de toate religiile si fata de toate natiunile. Ca poet si mistic religios el e cunoscut drept fondator al gruparii „Mevlevi”, cunoscuta si sub numele de „Dervisii rotitori”. Dansul ritual al dervisilor rotitori simbolizeaza eliberarea sufletului de problemele pamantesti si pregatirea pentru comuniunea cu divinitatea”. UNESCO a dedicat anul 2007 acestui obicei care reprezintă întruchiparea artistică a unei concepţii filozofice şi religioase aflată în prelungirea curentului sufist. In România au existat multiple manifestări patronate de Muftiat , Centrul de Studii Arabe de pe lângă Universitatea Bucureşti, Asociatia turcilor TUNA Dervisii rotitori din Romania ,Centrul Arab de Presă şi Reprezentanţa UNESCO din România care au fost dedicate acestei întrepătrunderi între poezie, credinţă, spiritualitate şi arte vizuale. Ideea misticii poetice a lui Rumi este că la baza intregului univers este dragostea.Sufistii depasesc granitele confesionale, sunt cea mai deschisa ramura care atinge Islamul. Participă: conf. univ. dr. Luminiţa Munteanu, Catedra de Limbă Turcă, Universitatea Bucureşti, prof. univ. dr. George Grigore,S.E.Hamid Reza Arshadi, Ambasadorul Republicii Islamice Iran la Bucureşti, S.E.Adel Murad, Ambasadorul Republicii Irak în România, specialist în lirica persană. April 2008, TVR1

4.Marturie crestina pe o pisanie araba,Archibishop_theodosios_Atallah_Hanna O biserică ortodoxă construită la îndemnul Patriarhului Silvestru al Antiohiei, anume Sf Spiridon cel Vechi , păstrează pe pisanie istoria acestei construcţii destinate în secolul XVIII credincioşilor sirieni din Bucureşti,cum povesteste jurnalista de origine siriana Nabila Cuza. Există multe semne de interferenţă între lumea arhitecturii ortodoxiei româneşti şi lumea orientului, descifrate de specialistul în domeniu, Dan Toma Dulciu, In sfârşit , însuşi Mitropolitul Theodosios Atallah Hanna , arhiepiscop de Sevastia a venit de la Ierusalim aducând cuvântul său credincioşilor creştini arabi care trăiesc în România. Toate aceste idei se adună într-un film documentar dedicat interferenţelor dintre ortodoxia carpato danubiană şi semnele orientului. 24 minute, difuzat la 17 ianuarie 2009, TVR1Mărturie creştina pe o pisanie arabăhttps://www.youtube.com/watch?v=b3Bd_feCZiI

5. Islamul moderatmoschea-esmahan-sultan-mangalia_cleopatra_lorintiu In zilele noastre acest concept este vehiculat mai mult in domeniul geopoliticii. Ba mai mult, unii dintre credinciosii musulmani il contesta cu vehementa. pentru europenii care incearca sa inteleaga cum anume fapte sangeroase sunt revendicate de autorii lor ca fiind dictate de credinta acestora , acest concept capata valente cognitive. La elucidarea acestor intrebari participa in acest documentar E.S. Adel Murad ,Ambasadorul Irakului in Romania, E.S. Sanna Attalah, Ambasadorul Egiptului in Romania, si jurnalistii Ahmed Jaber, Rifai Mazen si Radwan Khadanoun. difuzare :28 martie,2009TVR1; 2aprilie 2009TVR1;4 aprilie 2009TVRInternational

https://www.youtube.com/watch?v=jUXabkZ7mHQ

6. Islamul Dobrogean O incursiune in obiceiurile si pastrarea traditiilor musulmanilor din Dobrogea, preponderent turci si tatari. Filmari in moschele Kral Casimi si Geamia Hunkiar din Constanta, si in Moscheea Espahan Sultan din Medgidia. Cu participarea d-lui Muftiu Yusuf Muurat, seful Cultului Musulman din Romania, domnului Osman Negeat,imamul Geamiei Hunkiar din Constanta, Leida Inan, Dan Toma Dulciu, expert in drept islamic.s.a. „Aflat între tradiţie şi adaptare, Islamul practicat de musulmanii din Dobrogea s-a constituit cu timpul într-un factor de conservare a unor specifităţi etnice dar si de afirmare a unei identitati. Turcii şi tătarii din România care l-au practicat timp de secole în această zonă, au conservat moscheile existente şi deopotrivă practica lor religioasă. Într-o lume aflată azi în transformare, credincioşii musulmani se sprijină pe soliditatea Muftiatul Cultului Musulman pledând pentru apărarea formei dar mai ales a fondului credinţei lor. Limba Coranului este araba, limba în care se ţin predicile în general este turca şi adeseori se vorbeşte şi în Româneşte. Întrebarea firească este cum ajung să înţeleagă credincioşii mesajul Coranului şi mai mult, să îi descifreze tainele . In sprijinul acestei înţelegeri vine învăţarea, cursurile care sunt deschise pe lângă moschei …” TVR1, 9 mai 2009, 25 min.

Documentare filmate în Maroc și difuzate sub genericul Redacției de cultură a TVR ,(director Iosif Sava )1996 Maroc, un spatiu al interferentelor culturale (1996) scenariu, comentariu, imagine Cleopatra Lorintiu.Din ciclul de filme difuzate sub genericul Redacției de cultură a TVR ,director Iosif Sava

Volubilis, cetatea uitată.

Reportaje documentare în emisiunea „Necunoscuții de lângă noi” difuzată pe Canalul televiziunii publice , TVR3 în perioada noiembrie 2009-iulie 2010tudor_opris_acasa_cleopatra_lorintiu

1.Scrisorile debutanților- invitat scriitorul și profesorul Tudor Opris autor a sute de carți de succes, de popularizare a știintei , mai cu seamă în domeniul biologiei, botanicii, zoologiei,Tudor Opriș a fost profesor o viață de om. Pasiunea sa a fost însă aceea de a scoate la lumină tineri pasionați de literatura. Profesorul Tudor Opris a încurajat sute de debutanți, a condus Cenaclul literar Sagetatorul care a fost o adevărată rampă de lansare pentru jurnaliști,poeți și prozatori. El și-a legat numele de sute de debuturi literare. A publicat chiar o carte care se numește Istoria debuturilor literare. Practic, fără nici o exagerare , mii de începători i-au scris, i-au trimis plicuri cu creațiile lor de început așteptând cu emoție un semn din partea sa. acest semna venit întotdeauna căci vreme de zeci de ani profesorul a îngrijit debutul în reviste sau plachete a sute de tineri , deveniți ulterior autori ei înșili sau care, dimpotrivă, s-au îndreptat spre alte și alte meserii, păstrând mereu în suflet amintirea întîlnirii cu Maestrul Opriș , cel care le-a deschis un nou orizont, bucuria lecturii și a scrisului, a comunicării pe teme de literatură și cultură https://www.youtube.com/watch?v=5JdeifZtoUM. Un alt domeniu în care profesorul Tudor Opriș s-a remarcat în mod deosebit a fost cel al pedagogiei.Cleopatra lorinţiu şi Tudor Opriş la liceul Gh.Lazăr 1997Autor a numeroase studii tematice dedicate vieții școlare , Tudor Opriș nu s-a sfiint să pună punctul pe i, să arate cu claritate defectele școlii nostre de azi atrăgând atenția asupra erorilor de organizare și concepție. Astazi octogenar, Tudor Opris păstrează energia si entuziasmul tineretii, sprijină în continuare tinerii autori, mai cu seama liceeni și deapănă amintiri.Puteți urmări cele patru părți ale emisiunii precum și contribuția sa la filmul dedicat academicianului romulus Vulcănescu, al cărui elev și discipol a fost;vezi pagina Tudor Opris Film distins cu premiul special al Juriului la Festivalul international DocArt editia 2011 imaginea:Sorin Chivulescu difuzat: 4 decembrie,2009, TVR3https://www.youtube.com/watch?v=GrC__59TtNA

2.Recuperări peste timp și spațiu. Misterele folositoare invitat ing.Lucretia Brezeanu Pasionata de egiptologie, inginera Lucreția Brezeanu, cercetător știintific, a studiat ani în sir misterele piramidelor creând o metodă proprie de regenerare enrgetică. Cercetatorarea a reprodus cu mijloace de azi modele luate din desenele si basoreliefurile antice. imagine Sorin Chivulescu, 28 min, difuzat TVR3,18 decembrie 2009

3.Geopolitica.Provocările lumii contemporane.https://www.youtube.com/watch?v=-WKok2o6YR8 Sfârşitul secolului XX a adus mari schimbări în configuraţia lumii contemporane : căderea cortinei de fier a schimbat echilibrul dar şi perspectiva de observare şi analiză.Pe de altă parte se poate vorbi despre o geopolitică a conflictelor sfârşitului de mileniu. Războaiele şi instabilitatea Orientului Apropiat şi Mijlociu, o anumită neânţelegere a specificităţilor lumii islamice, riscul unor generalizări grăbite, radiografia subtilelor raporturi dintre şiiţi şi suniţi, felul în care religia poate deveni determinantă în propagarea unui mental colectiv lesne de manipulat,dar şi conflictele îngheţate din spaţiul euro asiatic sunt,sunt iată subiecte de analiză pe care şi le-au propus cercetătorii de elită din România care publică în paginile prestigioasei reviste dar şi colaboratori de prestigiu, din alte ţări.Specialist in geopolitica, invitatul emisiunii ,dr.Vasile Simileanu evoca personalitatea primului geopolitician roman, e vorba despre Ion Conea (n. 1902 – d. 1974).Profesorul, geograful, universitarul Ion Conea a fost un precursor, un pionier într-ale geopopoliticii, un specialist în geografie istorică şi toponimie geografică. El a condus activitatea de cercetare monografică a satului Clopotiva (judeţul Hunedoara), monografie care a fost tipărită integral în 1940 (cu titlul Clopotiva, un sat din Haţeg – Monografie sociologică). A colaborat la revista Geopolitică şi geoistorie o revistă românească de geografie politică şi istorică apărută la Bucureşti în anii 1940-1944. Printre animatorii revistei s-au numărat Simion Mehedinţi, Anton Golopenţia alţi geopoliticieni şi geografi români. Contribuţia semnificativă a lui Conea în ştiinţa geopolitică este legată de efortul acestuia de teoretizare a domeniului, dar şi de identificare a direcţiei de cercetare în această ştiinţă. El plasa geopolitica în domeniul vast al relaţiilor internaţionale anticipând importanţa pe care o are aceasta în studiul relaţiilor şi presiunile dintre state. Având o perspectiva geografică asupra lumii, datorită formaţiei sale de geograf, Conea considera că mediul politic trebuie urmărit şi definit pe temeiuri geografice. Pe acest considerent el afirma că geopolitica trebuie să fie capabilă să ofere explicaţii despre înfăţişarea hărţii politice a lumii, harta aceasta fiind conform intuiţilor sale obiectul de studiu al geopoliticii. .Conea vorbea despre ştiinţa mediului politic planetar, o ştiinţă a atmosferei sau a stării politice planetare .Încercarea sa de a oferi o definiţie generală , mai cuprinzătoare, noţiunii de geopolitică din epocă a avut drept rezultat conturarea rolului geopoliticii ca instrument în analiza problemelor politice şi economice, a regiunilor naturale şi nu a statelor, care la un moment dat pun probleme de politică şi economie mondială. Precursor ilustru, Ion Conea este astăzi un necunoscut cu toate că a fost contemporanul nostru. Evident teoriile sale nu conveneau unui sistem inchis şi rigid. Doar membri asociatiei care îi poartă numele mai încearcă astăzi, într-un moment în care ne uităm parcă întradins valorile, să îi păstreze aprinsă amintirea. invitat dr.Vasile Simileanu, redactor sef al revistei Geopolitica, 26 min,difuzat TVR3, 15 ianuarie 2010

gabriel popescu si irinel
Gabriel Popescu si Irinel Liciu
gabriel_popescu_cleopatra_lorintiu
Cleopatra Lorinţiu şi balerinul Gabriel Popescu

4.Amintiri din anii de aur ai baletului românesc , cu Margareta Zirra, Bojidar Petrov, Mihai Canciovici, Ileana Iliescu.

petrov_zirra_cleopatra_lorintiu_ileana_iliescu_instantaneu2001
Filmare in casa Ilenei Iliescu

Amintiri din anii cincizeci-șaizeci, despre Floria Capsali,maestra baletului , despre balerinii Gabriel Popescu și Irinel Liciu, fragmente de arhivă cu Oleg Danovski, fragmente din balete celebre și amintiri destăinuite de cei patru invitați.https://www.youtube.com/watch?v=Q9zVwALbYpc 5.Recurs la memorie Editura Ars Docendi publică scrisori inedite aparținându-i lui Constantin Noica și adresate economistului Gh.Staicu din Câmpulung Muscel, în perioada domicilului forțat pe care l-a suportat filozoful în anii cincizeci.Scrisorile dezvăluie o prietenie profundă dintre cei doi,o comunicare sinceră în vremuri de chin și asuprire ideologică, ele cuprind de fapt totul : de la mulţumiri calde pentru gesturi precise, de ajutor material, de mici servicii îndeplinite,de adăpostire, de sprijin concret , la fermentul discuţiilor profunde şi al schimbului de idei. E perioada în care Noica îi plansează prietenului economist provocarea de a-i aprofunda pe filozofii germani Oswald Spengler , Wilhelm Diltley si Georg Simmel .Îndemnurile la lectură ale lui Noica erau, faţă de mediul sovietizant al epocii, atât de îndrăzneţe şi de atipice încât cu uşurinţă ne putem închipui deruta în care se aflau urmăritorii ! Evoluţia filozofului pe teme economice poate părea suprinzătoare. Azi, poate e greu de înţeles cât de importantă era lumea lecturilor, atragerea într-un anume univers, Noica îi trimitea lui Gheorghe Staicu nişte caietece conţineau teme precise, subiecte de dezbatere şi analiză.O punte de legătură.Scrisul, comunicarea, împărtăşirea celor ştiute către ceilalţi, acesta a fost suportul care l-a întreţinut pe filozof într-un timp în care fiecare mişcare îi era supravegheată de securitate , până şi micile deplasări pe care şi le permitea venind clandestin la Bucureşti ca să îşi întîlnească prietenii , să vorbească, să discute , să îşi împărtăşească ideile.Un interviu cu Ioan Craciun, directorul editurii, realizatorul cărtii de restituiri.difuzat 22 ianuarie2010,TVR3

6.O lume și farmecul ei,Muzeul Țăranului Român prezentat de dr. Georgeta Roșu,director al Secției de Muzeografie.

https://www.youtube.com/watch?v=ix1MbFo93KU Muzeul Ţăranului Român are în expunerea de bază prezentate aproape 3.000 de obiecte. O cifră foarte mică, ţinând seama că în colecţiile acestui muzeu există peste 90.000 de piese. Obiectele s-au strâns în timp, începând de la Titu Maiorescu, Ipolit Strâmbulescu, colecţiile au crescut foarte mult, în perioada directoratului lui Alexandru Tzigara-Samurcaş, apoi, în vremea directoarei Teodora Voinescu, şi au cunoscut o creştere semnificativă între 1953 şi 1980, când muzeu a fost condus de eminentul om de ştiinţă şi om care a făcut mai multe muzee, nu numai l-a condus pe acesta, profesorul Tancred Bănăţeanu.Dupa perioada in care practic el nu a mai functionat in cladirea initiala, datorita constrangerilor epocii, in 1990 muzeul condus de Horia Bernea a adunat un enorm captal de simpatie, in tara si peste hotare.imaginea Viorel Nicolaudifuzare 5 februarie 2010, TVR3

7.Identitate si specificitate.Tineri musulmani din Dobrogea.cu participarea: Memur Dervis,(imam in Terchirghiol), Sali Seigean(studenta),Menzat Ghiunal,Aslan Egevit,Belgen Naim, presedintele Uniunii Democrate Tatare din Medgidia. difuzat TVR3 19 februarie 2010,imagine Geo Tuica, 30 minute.

8.Ce este CRID-ul? O incursiune in problematica OCDE (Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica) .invitat dr.ec.Liliana Zaharia, diplomat.Centrul Român de Informare şi Documentare OCDE de la Bucureşti (CRID)Proiect lansat în 2002 şi finalizat în 2005, prin deschiderea oficială a Centrului;a presupus încheierea unui Acord între Guvernul României şi OCDE (2003) şi stabilirea termenilor şi a condiţionalităţilor privind înfiinţarea şi funcţionarea;Sediul se gaseste in cladirea Academiei Române – Institutul Naţional Cercetări Economice (INCE); 12 martie 2010,TVR3 ora 16,30,imagine Sorin Chivulescu

9.Paradoxală. Nimic din traseul vieții și carierei Cecilia Caragea nu este comun, obișnuit și nici chiar previzibil. Astazi, ea se ocupa de relatii publice dar este absolventa de filozofie și matematică, a fost jurnalist și redactor de carte și a publicat plachete continând SMS-uri de dragoste sau interviuri despre putere! Este asadar o paradoxala. Cealalata invitată din emisiune este ing. Carmencita Sava,cercetatoare in industria cosmetica romaneasca si director de dezvoltare in firma romaneasca de cosmetice Gerocosen. Doua portrete tv.imagine: Sorin Chivulescu, difuzare 19 martie 2010, TVR3https://www.facebook.com/CeciliaCaragea/videos/946821105380637/?pnref=story

10.Este biorezonanta medicina secolului XXI? ( O prezentare a aparatului Co Re Inergetix promovat la Bucuresti de cercatatorul german Kiran Schmidt de catre dr.Iulia Vlad, Gina Chipon si Mitica Sarbu. ) „Este Biorezonanţa parte integrantă din medicina secolului XXI,din medicina viitorului ? Dacă nu i-am acorda atenţie şi credit mai că ne-am plasa pe poziţiile celor care au întâmpinat cu scepticism toate ideile revoluţionare din ştiinţă. Şi de fapt, ca în cazul tuturor ideilor avântate şi aceasta a declanşat nesfârşite dezbateri pe forumuri de pe internet, dezbateri în care oamenii se exprimă cu pasiune sau vehemenţă. Unii sunt prea sceptici,alţii prea încrezători,unii au învăţat să se îndoiască de absolut orice,alţii se plasează la polul opus. Dincolo de acest val de atitudini contradictorii, trebuie să observăm că suntem obişnuiţi să ne conturăm opinii foarte ferme chiar dacă nu avem de fel baza ştiinţifică sau anatomică necesară. Biorezonanta este o cale de depistare a disfunctiilor organismului. Ea depisteaza atat modificarile instalate la nivel fizic, cat si in faza de informatie energetica,cea care duce in timp la transformarea in afectiune.Căci suntem informatie,energie si materie. Şi se pare că orice afectare începe la nivel de informaţie,iar în timp trece în plan material,cu modificare chimico-biologică. Unul dintre pasionaţii creatori de aparate din această gamă, cercetare şi inventică începută însă în urmă cu mulţi ani şi în multe ţări, este şi Kiran Schmidt care se pare că are cu România o relaţie specială, de afecţiune şi empatie. Cei pe care i-aţi cunoscut astăzi sunt admiratorii săi de la Bucureşti, locul în care atipicul inventator va veni chiar la începutul acestei veri. Şi va fi timp pentru informare, învăţare şi dezbatere de idei.”(din comentariu) difuzare TVR3 , 2 aprilie 2010,imagine Sorin Chivulescu

11.Pagini din viața unui poet. Remember Gheorghe Tomozei.1936-1997

https://www.youtube.com/watch?v=5ce1jMmTAmE https://www.youtube.com/watch?v=6yRNmPb0yKs

g-t-holland-house-09
Gheorghe Tomozei în SUA

Imagini de arhiva, amintiri ale poetului însuși, spuneri ale lui Fănuș Neagu,Margareta Labiș,sora poetului Nicolae Labiș si ale actorului Ion Besoiu precum și o filmare in cartierul bucurestean Tei,in fata blocului gri si anodin din Aleea Deleni, unde s-a mutat poetul in anii grei de dinainte de 1989 ,dupa ce casa in care locuia, situata in strada Clucer Udricani, in spatele Bisericii Sfanta Vineri, a fost demolata.Poezii din arhiva de aur in rostirea poetului si un scurt fragment inedit filmat intr-o lectie de literatura la Liceul Mihai Viteazul din București in care poetul Gh.Tomozei le povesteste liceenilor despre Nichita Stanescu și prietenia lor mitică.https://www.youtube.com/watch?v=0qh19X_StK4ghtomozeianiversare50

Gheorghe Tomozei in biblioteca sa din Bucureşti, strada Clucer Udricani
Gheorghe Tomozei in biblioteca sa din Bucureşti, strada Clucer Udricani

vezi pagina Gheorghe Tomozei difuzare 23 Aprilie 2011.

12.Confesiunile unui pictor: Nicolae Aurel Alexi. „Pictorul Alexi este un spectacol adevarat de fantastic si ironic,o mixtura savanta de rasu’plansu,un hohot induiosator sau adeseori,o grimasa aproape trista.Tot ce se poate intr-o aventura paradoxala cu accente diferite,coagulate pana la urma intr-un spatiu plastic inchegat.Omul Alexi este o sursa nesfarsita de povesti,un fir epic original si acaparator, s-o recunoastem. Profesorul Alexi este metodic si original,devotat tinerilor sai invatacei,in totul, un personaj artistic in cel mai pur sens al cuvintului”.

alexi
nicolae alexi

imagine :Corina Tudose,difuzare:TVR3,14 mai 2010               13.Mesaje,culori,transparente . Prezență româneasca la Ziua Culturii Arabe la Bucuresti: Jeni Costachescu, artist plastic.(filmare în foaierul Operei Naționale București.) vezi pagina Jeni Costachescujeni_costachescu_larmes_verre_1 Mesajul, scrierea, înţelepciunea islamică sunt transpuse pe aceleaşi forme de sticlă, acoperite cu foiţă de aur sau argint,şi care taie suflarea cunoscătorilor şi credincioşilor musulmani şi înfrumuseţează diverse spaţii publice sau private din Orient. Privindu-i opera în integralitate, frapează faptul că forţa, lumina interioară a credinţei par impulsul interior al artei sale căci aproape fiecare grup de piese conţine cel puţin un obiect de esenţă şi utilitate sacră. Acest concept plin de generozitate se şi exprimă prin sintagme pline de sensuri : Lumina credinţei. Căci această alăturare : Lumină din lumină – cu descindere din lumea creştinătăţii -şi Luminile Islamului se vrea a fi deopotrivă o deschidere către lume,un proiect generos de dialog, de întâlnire şi toleranţă reciprocă, de ascensiune pe drumul înălţării prin spiritualitate. Un dialog prin religie, o înălţare a gândului care să trezească emoţie, să încânte, uneori să provoace la reflexie dar şi să îndemne către meditaţie şi rugăciune, ca în cele din urmă să pledeze pentru toleranţă reciprocă, frăţietate,înţelepciune şi har.imaginea:Viorel Nicolaudifuzare : 18 iunie 2010,TVR3 14.Asociația Română pentru Patrimoniu- o creație a scriitorului Artur Silvestri.https://www.youtube.com/watch?v=oJ9yD-W9okU Participa: Teodora Mandru,sociolog, director editorial ARP, Mariana Braescu Silvestri(scriitoare), IPS Vincentiu, preot Alexandru Stanciulescu Barda. ” Am putea spune parcurgând filele veiţii acestui scriitor neobişnuit,un non conformist,un răzvrătit cu un farmec uluitor, ca, înainte de toate ,a încercat cu un efort extrem să-si trezească într-un fel contemporanii din letargie ,arătându-le exact ce ignoră ,prinşi prea tare de cursa atât de zadarnică a aparentului imediat.Efortul său s-a materializat prin această formă de conştiinţă colectivă ,de coagulare a unor energii puse în valoare prin virtute creştinească şi dăruire altruistă căci însăşi viaţa sa a fost închinată cultului pentru carte şi litera, scrisă o lecţie imensă pe care viaţa însăşi ne-a dat-o într-o perioadă de confuzie şi nedumerire. „imaginea: Sorin Chivulescu 15.Fără prejudecăţi, Ore la Jilava -reportaj documentar. (invitat Villiam Oaie, în emisiunea Senator de drept local, difuzată în 21 noiembrie 2010 TVR3)În comuna Jilava situată la câţiva kilometri de Bucureşti, Viliam Oaie este într-un fel cureaua de transmisie între autoritate şi etnia romă. Pariul său este legat de educaţie, dezamorsarea conflictelor interetnice, integrarea populaţiei rome, crearea locurilor de muncă. Emisiunea porneşte de la un reportaj filmat de televiziunile occidentale despre tematica romilor din România, în luna sptembrie a acestui an, în Jilava şi ce se întâmplă în realitate în această comună. Wilian Oaie, prezent în tot ce înseamnă viaţa comunităţii sale îşi demonstrează activitatea de mediator , susţinut de intervenţii ale profesorilor Aurel Dumitrescu, Tiberiu Petre, Manea Cătălin Zamfir, fotograful Mugur Vărzariu ş.a. Un bun prilej de a vedea şi judeca o realitate într-un mod nuanţat şi nedescriminator, pledând pentru toleranţă în convieţuire şi bună înţelegeredurata : 60 minute imagine :Viorel Sergivici, Remus Tigoianu. 16.Senatorul plantelor si povestile sale. Un portret al ing.chim Stefan Manea, director general al Companiei Hofigal. Invitati dr.Anca Daniela Raiciu,Vicepresedinta Societatii chimistilor din cosmetologie, dr.Ovidiu Bojor;membru al Societatii Academice Romane, prof.univ.dr.Denise Michele, Catedra de farmacologie Universitatea Bucurestihttps://www.youtube.com/watch?v=MIa3mkvNLYI imagine Remus Tigoianu, Sorin Popa, durata 60minute, difuzare in premiera 9 ianuarie 2011 pe TVR3