4 pentru FB Marlena Braester si Cleopatra Lorintiu

In Muzeul Janco DADA din Ein Hod: Marlena Braester si Cleopatra Lorintiu