Uncategorized

Life and memories : Suly Bornstein Wolf

Cu o biografie densă, de cetățean al lumii, rădăcini din leagănul Europei estice, născută în Brazilia și cu o interesantă experiență canadiană, israeliana Suly Bornstein Wolf a fost pentru mine o întâlnire de-a dreptul surprinzătoare. În pictură, colaj, instalații provenite prin reciclarea materialelor, sticlărie și tehnici mixte, această plasticiană ne oferă un fel de mixtum compositum al lumii de azi, nuanțată prin afinități estetice și reunită prin tehnici și idei, printr-o vocație a metaforei translatată în culoare și formă.În galeria ei din Neve Tsedek, alături de curatoarea expozițiilor ei , Vera Pilpoul, ne-am încântat azi, Andreea și cu mine, cu forme, culori, nostalgii, spirit ludic, modern și surprinzător, într-o adevărată cavalcadă eclectică.

 

With a dense biography, as a citizen of the world, roots in the cradle of Eastern Europe, born in Brazil and with an interesting Canadian experience, the Israeli Suly Bornstein Wolf was for me a really surprising encounter.

In painting, collage, installations from the recycling of materials, glassware and mixed media, this artist offers us a kind of mixtum compositum of today's world.

An artistic state nuanced by aesthetic affinities and reunited by techniques and ideas, by a vocation of metaphor translated into color and form
In her gallery in Neve Tsedek, together with the curator of her exhibitions, Vera Pilpoul, Andreea and I were delighted today, with shapes, colors, nostalgia, playful spirit, modern and surprising, in a real eclectic cavalcade.